Fåglar Runt-Knuten Customer ServicePlayful Waves AB

Fåglar Runt-Knuten Customer Service

Fåglar runt-knuten är en app för fågelskådning som är utvecklad främst för barn i förskoleåldern och lågstadiet. Appen är ämnad att främja intresset för naturen och syftar till att lära namnet och utseendet av 50 vanliga fåglar i Sverige såsom bofink och domherre.
Appen Fåglar runt-knuten är tänkt att kunna användas av förskolepedagoger för förskolebarn, gruppvis inomhus såväl som ute under promenad i naturen med fågelskådning/naturkunskap på agendan.

50 vanliga fåglar presenteras med olika bilder på varje fågelart samt med en beskrivande åldersanpassad text som också kan lyssnas av eftersom en del barn ännu inte förmodas kunna läsa. Fågelns läte kan också spelas upp om man vill bekanta sig med det eller kontrollera om det var den fågeln man hörde tidigare.

Fåglar runt-knuten ger möjlighet för förskolepedagoger att introducera temat fåglar i en lärande lek där barnens observationsförmåga tränas och förhoppningsvis ett naturintresse väcks.

Fåglar Runt-Knuten App Comments & Reviews

What do you think Fåglar Runt-Knuten ios app? Can you share your thoughts and app experiences with other peoples?

Please wait! Facebook comments loading...

Fåglar Runt-Knuten on Social Media

Free International Money Transfer 💸Enjoy high maximum transfers into more than 20 currencies while saving up to 90% over local banks! The cheap, fast way to send money abroad. Free transfer up to 500 USD!AdvertorialVersion: 1.0

Payoneer 💰Payoneer is an online payment platform that lets you transfer money from any corner of the world! A best and must have payment service for every blogger, traveler, freelancer, affiliate marketer, consultant, virtual assistant, business person, online sellers, and receivers. Earn $25 for free by joining Payoneer. Sign Up Now!AdvertorialVersion: 1.0

Fåglar Runt-Knuten iPhone Images
  • Fåglar Runt-Knuten iphone image 1
  • Fåglar Runt-Knuten iphone image 2
  • Fåglar Runt-Knuten iphone image 3
  • Fåglar Runt-Knuten iphone image 4
Fåglar Runt-Knuten iPad Images
  • Fåglar Runt-Knuten ipad image 1
  • Fåglar Runt-Knuten ipad image 2
  • Fåglar Runt-Knuten ipad image 3
  • Fåglar Runt-Knuten ipad image 4