FonoMix2 Customer ServiceGullan Lowenbrand Jansson

FonoMix2 Customer Service

  1. FonoMix2 Customer Service
  2. FonoMix2 App Comments & Reviews (2024)
  3. FonoMix2 iPhone Images
  4. FonoMix2 iPad Images

FonoMix 2 - Lär läsa

Appen FonoMix2 utgår från läsinlärning enligt FonoMix Munmetoden som har stark förankring i aktuell forskning om språkutveckling och läsning och har funnits sedan 2006. Appen tränar på ett enkelt och lättbegripligt sätt språkljuden och bokstäverna o s l a r m (6 ljud). De sex ljuden/munnarna kopplas till sina respektive bokstäver och eleven leds fram till läskunnighet (15 ord). Eleven kommer alltså igång att läsa och får säkerhet i att både göra ord/skriva och läsa.

Målgrupp: Elever i F-klass liksom alla elever oavsett ålder, som är i behov av den första grunden i läsinlärningen (elever i åk 1, spec-, tal-, sva-, sfi-undervisning).

Appen Fonomix 2
- har ett strukturerat och multisensoriskt arbetssätt, där barnet/eleven följer övningarna i ordning från 1 - 12
- omfattar endast 6 ljud (o s l a r m) och 6 bokstäver för att alla ska lyckas automatisera dessa ljud och snabbt knäcka läskoden
- har munnar som visar ljuden och gör ljuden synliga och därmed lättare att uppfatta och minnas
- befäster ljuden i minnet genom namn som talar om hur ljuden görs i munnen, t ex Tandväsaren (s), används parallellt med ljudet
- tränar den viktiga automatiseringen av kopplingen ljud - bokstav
- fungerar fristående men det är stora fördelar om eleven också kan laborera med FonoMixmetodens material för f-klass
- är lämplig för elever med annan språkbakgrund än svenska (Sva - Sfi) som ska börja lära sig läsa på svenska1

FonoMix2 version 2 är nyutvecklad får att bättre passa iPad

Denna version stödjer VPP för skolor.

FonoMix2 App Comments & Reviews

What do you think FonoMix2 ios app? Can you share your thoughts and app experiences with other peoples?

Please wait! Facebook comments loading...

FonoMix2 on Social Media

Free International Money Transfer 💸Enjoy high maximum transfers into more than 20 currencies while saving up to 90% over local banks! The cheap, fast way to send money abroad. Free transfer up to 500 USD!AdvertorialVersion: 2.0.0

Payoneer 💰Payoneer is an online payment platform that lets you transfer money from any corner of the world! A best and must have payment service for every blogger, traveler, freelancer, affiliate marketer, consultant, virtual assistant, business person, online sellers, and receivers. Earn $25 for free by joining Payoneer. Sign Up Now!AdvertorialVersion: 2.0.0

FonoMix2 iPad Images
  • FonoMix2 ipad image 1
  • FonoMix2 ipad image 2
  • FonoMix2 ipad image 3
  • FonoMix2 ipad image 4